Brotherhood Softball League - Player Profile - Nirvaan Latif
 

Nirvaan Latif
#4 | 3B | Nasrids
Height: 5'10  Weight: 180 lbs  Throws: Right  Bats: Right
 
  

  • 2014 - Regular Season MVP - 2014 Regular Season - Seljuqs
  • 2017 - All Star - 2017 Regular Season - Nasrids
  • 2016 - All Star - 2016 Regular Season - Nasrids
  • 2014 - All Star - 2014 Regular Season - Seljuqs
  • 2017 - Gold Glove - 2017 Regular Season - Nasrids
  • 2014 - Homerun Title - 2014 Regular Season - Seljuqs

Current Season Game Log

 Current Season Stats by Game
Week Date Matchups GP AB Runs Hits BB RBI 2B 3B HR SO SF OBP SLG AVG
1 6/9/2019, 2:00:00 PM ABB 6 vs NAS 13 1 2 2 2 0 3 0 1 1 0 0 1.000 3.500 1.000
1 6/9/2019, 3:30:00 PM NAS 13 vs MAM 7 1 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0.600 1.600 0.600
2 6/16/2019, 2:00:00 PM SEL 12 vs NAS 14 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.375 1.000 0.375
2 6/16/2019, 3:30:00 PM NAS 4 vs OTT 5 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.400 0.900 0.400
3 6/23/2019, 5:15:00 PM NAS 19 vs AYY 19 1 5 2 4 0 0 1 0 0 0 0 0.533 0.933 0.533
3 6/23/2019, 6:45:00 PM MAM 12 vs NAS 9 1 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0.500 0.833 0.500
4 7/7/2019, 5:15:00 PM NAS 9 vs MUG 10 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0.476 0.789 0.474
4 7/7/2019, 6:45:00 PM NAS 19 vs ABB 13 1 4 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0.480 0.739 0.478
5 7/14/2019, 5:15:00 PM SUL 8 vs NAS 10 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.429 0.654 0.423
5 7/14/2019, 6:45:00 PM NAS 16 vs SEL 16 1 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.438 0.633 0.433
6 7/21/2019, 5:15:00 PM AYY 15 vs NAS 11 1 3 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0.429 0.697 0.424
6 7/21/2019, 6:45:00 PM MUG 13 vs NAS 24 1 4 3 3 0 5 0 0 2 0 0 0.462 0.865 0.459
7 7/28/2019, 5:15:00 PM OTT 16 vs NAS 15 1 4 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0.465 0.829 0.463
7 7/28/2019, 6:45:00 PM NAS 11 vs SUL 12 1 3 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0.447 0.795 0.455
9 8/18/2019, 5:00:00 PM NAS 15 vs ABB 21 1 4 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0.451 0.833 0.458
9 8/18/2019, 6:30:00 PM NAS 19 vs OTT 16 1 4 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0.473 0.827 0.481
10 8/25/2019, 2:00:00 PM SUL 11 vs NAS 18 1 3 1 2 0 4 0 0 1 0 0 0.483 0.873 0.491
10 8/25/2019, 3:30:00 PM ABB 13 vs NAS 16 1 2 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0.492 0.877 0.509
Totals 18 57 21 29 1 25 1 1 6 0 3 0.492 0.877 0.509

Career Stats

 Regular Season Stats
Year Team GP AB Runs Hits 2B 3B HR RBI BB SO SF OBP SLG AVG
2019 Nasrids 18 57 21 29 1 1 6 25 1 0 3 0.492 0.877 0.509
2018 Nasrids 16 50 13 28 5 0 4 28 0 0 3 0.528 0.900 0.560
2017 Nasrids 14 49 18 28 4 0 4 20 1 0 0 0.580 0.898 0.571
2016 Nasrids 14 38 13 21 3 0 2 11 1 1 0 0.564 0.789 0.553
2015 Seljuqs 13 46 18 19 5 0 2 16 6 3 0 0.481 0.652 0.413
2014 Seljuqs 12 37 18 22 2 4 5 29 0 0 3 0.550 1.270 0.595
Totals 87 277 101 147 20 5 23 129 9 4 9 0.529 0.888 0.531
 Playoff Stats
Year Team GP AB Runs Hits 2B 3B HR RBI BB SO SF OBP SLG AVG
2019 Nasrids 1 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0.667 1.000 0.667
2018 Nasrids 3 12 1 5 0 0 1 3 0 0 1 0.385 0.667 0.417
2017 Nasrids 3 13 4 7 2 0 3 14 0 0 0 0.538 1.385 0.538
2015 Seljuqs 3 10 3 5 1 0 1 5 2 0 0 0.583 0.900 0.500
2014 Seljuqs 1 1 3 1 0 0 0 0 3 0 0 1.000 1.000 1.000
Totals 11 39 12 20 4 0 5 22 5 0 1 0.556 1.000 0.513
 Overall Stats
GP AB Runs Hits 2B 3B HR RBI BB SO SF OBP SLG AVG
Totals 98 316 113 167 24 5 28 151 14 4 10 0.532 0.902 0.528